ΤΑ ΚΤΉΜΑΤΑ  home_md_wht.gif

Τα κτήματα που καλλιεργείται το τσάι του βουνού  είναι ενταγμένα σε βιολογική καλλιέργεια που ελέγχεται από τη ΔΗΩ  (Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης  Βιολογικών προϊόντων) www.dionet.gr . Είναι κτήματα στη ζώνη που αυτοφυεί το τσάι του βουνού στο όρος  Όθρυς.                                                                             

                                          

ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

θΕΣΗ ΣΑΟΥΤΖΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1300μ  έκταση 2 στρεμάτων

                                    
       

ΘΕΣΗ ΓΟΜΑΡΟΣΥΡΡΑΧΟ ΖΩΝΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ ΥΨΟΜΕΡΟ 1200μ έκταση 4 στρεμμάτων

      
     

ΘΕΣΗ ΑΪ - ΝΙΚΟΛΑΣ  έκταση 6 στρεμμάτων